Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam

03/01/2016 - 1275 lượt xem

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, cá nhân, tổ chức có thể yêu cầu bảo hộ sáng chế dưới hai hình thức tùy vào các điều kiện cụ thể:

  • Bảo hộ Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện: có tính mới, trình độ sáng tạo, và có khả năng áp dụng công nghiệp;
  • Bảo hộ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện: có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Để xác lập quyền, chủ sáng chế muốn được hưởng độc quyền với sáng chế phải làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ.

 

Bảo hộ độc quyền sáng chế

Thủ tục bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam. Nguồn: internet

 

Tài liệu, thông tin yêu cầu

 

1. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (SC/GPHI) và bản tóm tắt, trong đó bản mô tả bao gồm phần mô tả (kèm hình vẽ minh họa (nếu có)) và yêu cầu bảo hộ. Bản mô tả sáng chế là một tài liệu rất quan trọng để bộc lộ nội dung sáng chế/giải pháp hữu ích và phạm vi bảo hộ. Cần có sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực của sáng chế/giải pháp hữu ích muốn đăng ký, phân tích bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích để có thể viết bản mô tả.

2. Giấy ủy quyền (theo mẫu) – trong trường hợp đơn được nộp thông qua đại diện;

3. Họ tên, địa chỉ đầy đủ, quốc tịch của (các) Chủ đơn;

4. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của (các) tác giả Sáng chế.

 

Quy trình và thời hạn xét nghiệm

 

1. Thẩm định hình thức

 

Sau khi đơn sáng chế/giải pháp hữu ích đã nộp tại Cục SHTT sẽ được xét nghiệm hình thức, kiểm tra xem mọi thông tin cần thiết và tài liệu hợp lệ đã được cung cấp hay chưa. Chẳng hạn, thông tin về người nộp đơn, tác giả, quyền nộp đơn sáng chế… Nếu đạt yêu cầu, Cục SHTT sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và thông báo cho người nộp đơn . Nếu chưa đạt yêu cầu, Cục SHTT sẽ ra thông báo thiếu sót để người nộp đơn sửa chữa, khắc phục.

Với đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, hoặc yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris, đơn sẽ được thẩm định trong vòng  1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Với đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích nộp theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT), đơn sẽ được thẩm định trong tháng thứ 32 kể từ ngày ưu tiên sớm nhất.

 

2. Công bố đơn

 

Đơn đăng ký SC/GPHI yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris hoặc đơn không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, sau khi được chấp nhận hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn (nếu đơn không có ngày ưu tiên). Nếu có yêu cầu công bố sớm, đơn đăng ký sáng chế sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

 

3. Thẩm định nội dung

 

Cục SHTT chỉ tiến hành xét nghiệm nội dung đơn đăng ký sáng chế khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung của người nộp đơn hoặc của bất kỳ người thứ ba nào và người yêu cầu thẩm định phải nộp phí tra cứu và phí xét nghiệm nội dung theo quy định.

Thời hạn nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

Đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế sẽ được thẩm định nội dung trong vòng 18 tháng tính từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố hoặc từ ngày nộp yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu thẩm định nội dung nộp sau ngày công bố đơn. Đơn sẽ được thẩm định nội dung về khả năng bảo hộ của Giải pháp kỹ thuật xin đăng ký. Nếu đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và yêu cầu nộp phí, lệ phí để được cấp Bằng độc quyền Sáng chế.

 

4. Cấp bằng

 

Từ khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và yêu cầu nộp phí, lệ phí  , nếu chủ đơn nộp phí trong thời hạn quy định thì Bằng độc quyền sáng chế sẽ được cấp trong  khoảng 2 đến 3 tháng kể từ ngày nộp phí cấp bằng.

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực trong vòng 20 năm tính từ ngày nộp đơn và chủ văn bằng phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực hàng năm tính từ ngày cấp bằng. Ageless sẽ thông báo thời hạn nộp duy trì từng năm và báo phí đến Quý vị trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm các thông tin khác về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp TẠI ĐÂY

 

Nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, đăng ký Mã số mã vạch sản phẩm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 84-24 3943 4479
Email: patent@ageless.com.vn