Dịch vụ của chúng tôi
Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký, chuyển giao và thực thi quyền Nhãn hiệu, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Bản quyền ... Được thành lập vào năm 2001, Ageless đã nhanh chóng lọt vào TOP 5 Công ty Luật Sở hữu trí tuệ hàng đầu, với sự hiện diện tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar
 • Bảo hộ nhãn hiệu
 • Bảo hộ bản quyền
 • Bảo hộ sáng chế
 • Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Đăng ký tên miền
 • Mã số, mã vạch
Bảo hộ Nhãn hiệu
 • Tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng nhãn hiệu
 • Nộp đơn và theo dõi tiến trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Phản đối cấp bằng; hủy bỏ hiệu lực văn bằng nhãn hiệu
 • Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
 • Sửa đổi đơn, bằng nhãn hiệu
 • Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Cấp lại, cấp phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
 • Giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm nhãn hiệu.
Bảo hộ Sáng chế
 • Đánh giá khả năng bảo hộ của Sáng chế/ Giải pháp hữu ích
 • Tra cứu và cung cấp thông tin về Sáng chế/ Giải pháp hữu ích
 • Dịch, viết bản mô tả Sáng chế
 • Nộp đơn xin cấp bằng độc quyền Sáng chế/ Giải pháp hữu ích
 • Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng sáng chế
 • Sửa đổi đơn, bằng độc quyền Sáng chế
 • Duy trì hiệu lực bằng độc quyền Sáng chế
 • Cấp lại, cấp phó bản văn bằng bảo hộ Sáng chế
 • Giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm Sáng chế.
Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp
 • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng KDCN
 • Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng KDCN
 • Nộp đơn đăng ký KDCN
 • Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký KDCN
 • Sửa đổi đơn, bằng độc quyền KDCN
 • Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng
 • Gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền KDCN
 • Cấp lại, cấp phó bản văn bằng bảo hộ KDCN
 • Giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm KDCN.
Đăng ký tên miền
 • Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng tên miền
 • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng tên miền
 • Đăng ký tên miền Việt Nam và quốc tế
 • Duy trì hiệu lực tên miền
 • Giải quyết tranh chấp, xử lý xâm phạm tên miền và SHTT
Mã số Mã vạch
 • Tư vấn lựa chọn loại MSMV phù hợp
 • Đăng ký để được cấp Mã số mã vạch
 • Tư vấn sử dụng Mã số mã vạch.
 • Duy trì sử dụng Mã số mã vạch
 • +
 • +
 • %
 • +
Đối tác khách hàng