Văn bản pháp luật

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2019Tải file
Chương 18 về SHTT trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)Tải file
Bảng phân loại quốc tế về Sáng Chế (theo Thoả ước Strasbourg) Phiên bản 2018.01Tải file
Bảng phân loại Quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (phiên bản 8)Tải file
Nghị định 85/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CPTải file
Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quanTải file
Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quanTải file
Danh mục các nhóm hàng hóa, dịch vụ của Bảng Phân loại Nice phiên bản 11-2017Tải file
Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.Tải file
Nghị định 3198/VBHN-BVHTTDL Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quanTải file
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014 hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN , 13/2010/TT-BKHCN , 18/2011/TT-BKHCN, 05/2013/TT-BKHCN , hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.Tải file
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014 hợp nhất Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và 119/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.Tải file

poup_ageless_vi

X