Nhượng quyền thương mại và những quy định của pháp luật Việt Nam

 

Trên thế giới, hoạt động nhượng quyền thương mại đã xuất hiện rất sớm và đến nay đã phát triển rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Nhượng quyền thương mại đang được các tập đoàn kinh doanh lớn trên thế giới sử dụng với tính chất là một trong những phương thức kinh doanh chủ yếu và có hiệu quả đặc biệt là trong lĩnh vực phân phối và dịch vụ. Nhượng quyền thương mại đã tạo ra một bức tranh sống động của nền kinh tế thế giới.

 

Về bản chất, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại đặc biệt trong nền kinh tế. Đó là hoạt động được xây dựng nên bởi ít nhất hai bên, bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền. Trong đó, bên nhượng quyền thương mại cho phép bên nhận quyền sử dụng một tập hợp các quyền thương mại của mình mà chủ yếu là quyền liên quan đến đối tượng quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành kinh doanh với tư cách pháp lý độc lập.

 

Đổi lại bên nhận quyền phải trả phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền. Bao gồm phí nhượng quyền ban đầu và phí nhượng quyền định kỳ. Ngoài ra bên nhượng quyền có thể rằng buộc bên nhận quyền bởi các thỏa thuận nhằm duy trì tính hệ thống hoặc để kiểm soát hoạt động của bên nhận quyền trên cơ sở hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực cũng như một số cơ sở vật chất cần thiết.

 

Luật thương mại năm 2005 là văn bản pháp lý quan trọng của Việt Nam điều chỉnh vấn đề nhượng quyền thương mại, theo Luật này thì :

 

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 

 Nhuong quyen thuong mai

 

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

 

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

 

Sự mất cân xứng về thông tin và khả năng xâm hại quyền sở hữu trí tuệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền làm cho lợi ích của các bên trong quan hệ này có nhiều nguy cơ phát sinh tranh chấp, đòi hỏi phải được pháp luật điều chỉnh một cách đầy đủ và hiệu quả.

 

 

Nếu cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về Nhượng quyền thương mại cũng như các vấn đề Sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

 

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Trên 15 năm kinh nghiệm – Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 84-24 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

 

bao-ho-nhan-hieu

 

poup_ageless_vi

X