Những vấn đề về chuyển giao công nghệ

 

Hợp đồng Chuyển giao công nghệ là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng công nghệ, trong đó bên giao công nghệ có nghĩa vụ chuyển giao công nghệ cho bên nhận công nghệ nhằm đạt được mục tiêu mà đề ra, còn bên nhận công nghệ có nghĩa vụ thanh toán cho bên giao công nghệ các điều kiện của Hợp đồng.

 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ được Nhà nước can thiệp và điều chỉnh nhằm bảo vệ quyền lợi của đất nước, quyền lợi của bên nhận công nghệ vì phần lớn các hợp đồng chuyển giao công nghệ hiện nay là từ nước ngoài vào Việt Nam.

 

Chuyển giao công nghệ là việc chuyển giao một tài sản có nguồn gốc, nên người chuyển giao phải có quyền định đoạt tài sản. Vì chuyển giao công nghệ là một giao dịch dân sự nên các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao cần phải bảo đảm những yêu cầu tối thiểu để thực hiện giao dịch dân sự này, có nghĩa là được pháp luật bảo vệ và có khả năng thực hiện hành vi chuyển giao (có năng lực pháp luật và năng lực hành vi).

 chuyen giao cong nghe

 

Pháp luật quy định phương thức chuyển giao công nghệ bao gồm việc góp vốn bằng công nghệ, bán hay thuê công nghệ. Theo Luật được gọi là việc góp vốn liên doanh bằng công nghệ.

 

Về hình thức, tất cả các hợp đồng chuyển giao công nghệ đều phải được lập thành văn bản và đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Riêng các hợp đồng có sự tham gia của doanh nghiệp có Nhà nước góp vốn chiếm đa số phải được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Mọi hợp đồng không được đăng ký hay phê duyệt đều vô hiệu.

 

Để đảm bảo an toàn về mặt pháp lý, tránh những rủi ro và tranh chấp không đáng có trong tương lai, các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ cần liên lạc với một Công ty Luật để được hỗ trợ và thực hiện các thủ tục cần thiết.

 

 

Nếu cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về Chuyển giao công nghệ cũng như các vấn đề Sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Trên 15 năm kinh nghiệm – Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 84-24 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

 

bao-ho-ban-quyen

poup_ageless_vi

X