Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, nhiều trường hợp Chủ đơn muốn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cho bên khác. Nhu cầu này xuất phát từ thực tiễn hoạt động kinh doanh và sự thay đổi về định hướng phát triển thương hiệu, chảng hạn như: Cá nhân góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền đối nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; hai chủ thể chuyển giao quyền nộp đơn vì mục đích lợi nhuận…

 

Nhiều trường hợp, một cá nhân có ý định thành lập doanh nghiệp trong tương lai, để giữ ngày ưu tiên sớm, họ đăng ký đơn đăng ký nhãn hiệu trước rồi sau đó tiến hành chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu đó cho pháp nhân sau.

 

Việc chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cho tổ chức, cá nhân khácphải được thể hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được thực hiện trên cơ sở sự tự nguyện chuyển giao của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.

 

Sau khi chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu, các quyền đối với đơn cũng như đối với nhãn hiệu sẽ được chuyển hoàn toàn cho bên nhận chuyển giao, bên chuyển quyền không còn quyền và nghĩa vụ liên quan.

 

  Đăng ký nhãn hiệu

 

1. Thời điểm chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho người khác.

Kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo, quyết định nêu trên, việc chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ không được xem xét. Nếu muốn chuyển nhượng nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, các bên cần thực hiện thủ tục chuyển nhượng hiệu.

2. Hồ sơ cần thiết:

– Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển giao đơn;
– Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu;
– Giấy ủy quyền.

 

Lưu ý rằng trong yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn phải có tài liệu chứng minh bên được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký nhãn hiệu.

 

Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ có giá trị khi được đăng ký theo quy định của pháp luật về Sở hữu công nghiệp. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản do người có thẩm quyền của hai bên ký tên, đóng dấu và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 

3. Thời gian thực hiện

Theo quy định của pháp luật, thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao đơn nhãn hiệu là 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

 

Nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ thương hiệu… vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Trên 15 năm kinh nghiệm – Tổ chức hàng đầu Việt Nam về Bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 84-24 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

 

bao-ho-nhan-hieu

 

poup_ageless_vi

X