Cấp lại, đổi, chuyển nhượng, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền

04/01/2016 - 1362 lượt xem

  

dang ky ban quyen

Nguồn: Cục bản quyền tác giả

 

1. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận

 

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận thì nộp đơn nêu rõ lý do và nộp 01 hồ sơ theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất; đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

 

 2. Trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận

 

Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đã cấp.

Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận trái với quy định của Luật này thì có quyền yêu cầu Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận va phải chứng minh cho yêu cầu đó.

 

3. Trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu bản quyền

 

Khi chuyển nhượng quyền sở hữu bản quyền tác giả, các bên sẽ ký một hợp đồng chuyển nhượng và có thể nộp hợp đồng đó kèm theo hồ sơ yêu cầu Cục Bản quyền ghi nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho Chủ sở hữu mới.

 

4. Thời hạn

 

Trong thời hạn 15 đến 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ xem xét và cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, chuyển nhượng quyền sở hữu bản quyền cho người nộp hồ sơ.

Thời gian để xem xét, giải quyết yêu cầu hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận bản quyền phụ thuộc vào mức độ phức tạp của hồ sơ và các tình tiết của vụ việc.

 

Nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về đăng ký bản quyền tác giả, thương hiệu, Logo, sáng chế … vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless

Trên 15 năm kinh nghiệm – Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 84-24 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn