Nộp lại các đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

27/11/2015 - 1144 lượt xem

Trước khi có Luật Nhãn hiệu, việc đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar được ghi nhận dưới hình thức Tuyên bố quyền sở hữu (Declaration of Trademark Ownership). Đến ngày 30/01/2019, Luật Nhãn Hiệu Myanmar được Quốc hội phê chuẩn. Sau một thời gian thiết lập các quy định và hướng dẫn cụ thể, đến nay Luật Nhãn hiệu Myanmar đã chính thức có hiệu lực.

 

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Myanmar (IPD) triển khai giai đoạn “Soft-Opening” để tất cả các nhãn hiệu đã được sử dụng thực tế trên thị trường Myanmar hay được đăng ký dưới hình thức Tuyên bố quyền sở hữu trước đây muốn có hiệu lực PHẢI TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ LẠI. Các nhãn hiệu nộp lại sẽ được ưu tiên bảo hộ theo các quy định của Luật Nhãn hiệu Myanmar năm 2019. Giai đoạn cho đăng ký các nhãn hiệu mới hoàn toàn sẽ chỉ được thực hiện sau khi giai đoạn “Soft Opening” kết thúc. Trong vòng hơn một tháng từ khi bắt đầu triển khai giai đoạn “Soft-Opening”, đã có khoảng 14.000 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar được nộp lại.

 

 

Việc đăng ký lại nhãn hiệu tại Myanmar được thực hiện bằng hình thức nộp đơn, theo các yêu cầu cụ thể, phân loại sản phẩm và dịch vụ theo bảng phân loại quốc tế Nice.

 

Cá nhân, tổ chức muốn nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar phải thông qua các đại diện Sở hữu trí tuệ đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Myanmar cho phép và cấp quyền. Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân (Ageless) tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên có trụ sở và được cấp phép cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar. Đồng thời, với 20 năm kinh nghiệm, Ageless có đầy đủ nguồn lực để nộp lại trực tuyến hàng trăm đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar mỗi ngày. Trong vòng 24 giờ kể từ ngày nộp lại đơn trong giai đoạn Soft-Opening, chúng tôi sẽ gửi báo cáo chi tiết về việc nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar tới từng Khách hàng.

 

Nếu Quý Công ty đã đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar theo hình thức Tuyên bố quyền sở hữu trước đây hoặc đã thực sự sử dụng nhãn hiệu tại Myanmar và muốn có quyền đối với nhãn hiệu theo Luật Nhãn hiệu 2019 thì PHẢI TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ LẠI nhãn hiệu tại Myanmar theo quy định nêu trên. Việc nộp lại cần thực hiện càng sớm càng tốt, trước khi giai đoạn “Soft-Opening” kết thúc (dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng).

 

Tài liệu cho việc nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar gồm:

 

1. Thông tin về Nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó tại Myanmar;
2. Bản sao y Bản Tuyên bố về quyền sở hữu Nhãn hiệu tại Văn phòng đăng ký chứng thư và văn bản Myanmar (Office of the Registrar of Deeds);
3. Bằng chứng về Nhãn hiệu được đăng trên báo chí hoặc được công chúng ở Myanmar biết đến (nếu có);
4. Bằng chứng về việc Nhãn hiệu được sử dụng thực sự ở Myanmar;
5. Bằng chứng về việc tiếp thị và quảng bá cho Nhãn hiệu ở Myanmar;
6. Biên lai nộp thuế hoặc biên lai nộp tiền;
7. Nếu chủ sở hữu Nhãn hiệu hiện tại không phải là cá nhân/tổ chức ban đầu đã đăng ký tại Văn phòng Đăng ký Chứng thư và Văn bản, thì phải cung cấp bằng chứng về việc chuyển nhượng quyền hoặc thay đổi tên của chủ sở hữu Nhãn hiệu;
8. Giấy ủy quyền;
9. Các bằng chứng khác (nếu có).

 

Nếu Quý Vị quan tâm đến việc nộp lại các đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: ageless@aegeless.vn