Hội thảo “Cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Trong môi trường toàn cầu hóa, hội nhập và cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và bảo hộ thương hiệu cũng như nhiều đối tượng sở hữu công nghiệp khác như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…

Tuy nhiên tại Việt Nam, việc cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp hiện vẫn còn hạn chế, chưa kịp thời, chủ yếu phục vụ cho hoạt động xác lập quyền, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong tiếp cận và khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu và triển khai, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu và khai thác sáng chế.

Sở hữu công nghiệp

Hội thảo “Cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Từ thực tế đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) chủ trì dự án “Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin Sở hữu công nghiệp đầy đủ và cập nhật; thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp; xây dựng các công cụ cần thiết để cho phép doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin liên quan đến đối tượng Sở hữu công nghiệp , góp phần phục vụ cho hoạt động tạo ra, xác lập quyền, bảo hộ, bảo vệ, khai thác, quản trị và phát triển các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường.

Tại Hội thảo “Cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa” diễn ra ngày 19/7/2018 tại Hà Nội, Ông Tạ Quang Minh – Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cho biết nhóm đã xây dựng được bản thử nghiệm về Hệ thống cơ sở dữ liệu và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp gồm bốn hạng mục là: Tra cứu cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin, yêu cầu dịch vụ và sàn giao dịch. Các mục được thiết kế với giao diện dễ sử dụng và hiện đại, dễ dàng cho người sử dụng.

Trong giai đoạn tiếp theo, VIPRI cùng đơn vị phối hợp sẽ vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp. Sau đó hệ thống sẽ đi vào hoạt động chính thức, phục vụ doanh nghiệp trong việc đăng ký xác lập quyền, bảo vệ quyền, quản trị và phát triển các tài sản trí tuệ của mình.

Sở hữu công nghiệp

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong giới thiệu về dự án

Phần cuối của buổi Hội thảo là Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VIPRI và Trung tâm quốc gia về Đào tạo và thông tin Sở hữu công nghiệp Nhật Bản (INPIT). Hai cơ quan tuyên bố sẵn sàng tăng cường quan hệ đối tác thông qua hợp tác quốc tế về đào tạo Sở hữu trí tuệ. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động: Trao đổi thông tin và kinh nghiệm liên quan đến hoạt động đào tạo trong phạm vi nhiệm vụ của từng tổ chức và tổ chức các buổi hội thảo chung dành cho các ngành có liên quan ở cả hai quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về Sở hữu trí tuệ.

Sở hữu công nghiệp

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VIPRI và Trung tâm quốc gia về Đào tạo và thông tin Sở hữu công nghiệp Nhật Bản (INPIT)

poup_ageless_vi

X