Xử lý hình sự hành vi xâm phạm Quyền sở hữu công nghiệp

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của một cá nhân tổ chức có thể bị áp dụng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Trong đó hình sự là chế tài nặng nhất.

Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) chỉ quy định trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, pháp nhân không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc không quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân đã không thể giải quyết một cách triệt để những hành vi vi phạm của pháp nhân hiện nay, đặc biệt là các vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng, điển hình như vụ việc Công ty Vedan, Công ty Fosmosa…

Vì vậy, BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) đã bổ sung quy định pháp nhân thương mại cũng phải chịu trách nhiệm hình sự ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự của các nhân. Cụ thể, pháp nhân thương mại sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ tất cả các điều kiện sau:

Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;

. Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;

. Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;

. Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, pháp nhân sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hai (02) tội: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192 BLHS 2015, bổ sung sửa đổi 2017) và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226 BLHS 2015, bổ sung sửa đổi 2017). Quý Vị có thể tham khảo bài viết của chúng tôi để hiểu rõ hơn về hai tội này.

poup_ageless_vi

X