Điểm mới khi đăng ký sáng chế – Áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (IPC) phiên bản 2018.01

Theo Thông báo Số 3392/TB-SHTT ngày 19/4/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018, việc phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế được áp dụng theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế theo Thoả ước Strasbourg (Bảng phân loại IPC) phiên bản 2018.01. Bản phân loại IPC tiếng Việt được dịch từ bản tiếng Anh do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức khi muốn đăng ký sáng chế tại Việt Nam.

đăng ký sáng chế

Theo quy định tại điểm 23.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong tờ khai đăng ký sáng chế, người nộp đơn cần nêu chỉ số phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) mới nhất do Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp (phân loại đầy đủ, bao gồm phần, lớp, phân lớp, nhóm (nhóm chính hoặc nhóm phụ). Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

Bảng phân loại quốc tế về sáng chế IPC phiên bản 2018.01 có thể tải về Tại đây.

Bảng phân loại IPC là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới, và là công cụ tra cứu hiệu quả giúp nhanh chóng tìm ra những bản mô tả sáng chế thích hợp phục vụ cho việc xác định tính mới, trình độ sáng tạo của một giải pháp kỹ thuật. Hiện nay hầu hết các nước trên thế giới có bảo hộ sáng chế đều đã sử dụng hệ thống phân loại này cho các tư liệu sáng chế, các đăng ký sáng chế mà nước mình công bố. Nhờ đó mà việc tra cứu tư liệu sáng chế của các nước trở nên đơn giản, dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây khi mỗi nước sử dụng một hệ thống phân loại sáng chế riêng của từng quốc gia.

© Bản quyền thuộc về Công ty Luật SHTT Trường Xuân (Ageless)

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless

Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0946 636 525

Tel.  024.3557.5599                       Fax. 024 3943 4479

Email:  nhanhieu@ageless.vn

poup_ageless_vi

X