Giới thiệu

Nguyên tắc làm việc

Thêm vào đó, danh tiếng của Newvision còn được phản ánh thông qua những khách hàng của chúng tôi như các công ty đa quốc gia Sony, Coca-Cola, Shell, Unilever, Nike, Vietnam Breweries (Tiger, Heneiken), Bluescope Steel, Vina Koei Steel, Bayer, Thyssen Krupp hoặc trong nước như: Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam, Kymdan, Thiên Long, Samco, Agtex, Hà Tiên 1….

Nhân lực – Sơ đồ tổ chức

Thêm vào đó, danh tiếng của Newvision còn được phản ánh thông qua những khách hàng của chúng tôi như các công ty đa quốc gia Sony, Coca-Cola, Shell, Unilever, Nike, Vietnam Breweries (Tiger, Heneiken), Bluescope Steel, Vina Koei Steel, Bayer, Thyssen Krupp hoặc trong nước như: Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam, Kymdan, Thiên Long, Samco, Agtex, Hà Tiên 1….

Giới thiệu chung

Kể từ khi thành lập vào năm 2009, mục tiêu trọng tâm mà Newvision luôn hướng tới chính là “ý tưởng mới, cách làm mới”. Công ty luật Newvision đã nhanh chóng phát triển với phương châm: “lấy Khách hàng làm trọng tâm”

poup_ageless_vi

X