Áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 khi đăng ký nhãn hiệu

Ngày 19/11/2019, Cục sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 23099/TB-SHTT về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020. Theo nội dung thông báo này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (gắn link bài viết về dv đăng ký NH của Ageless) đưọc áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 380B – Quyển 3 do Cục Sở hữu trí tuệ công bố ngày 25 tháng 11 năm 2019, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn).

Bảng phân loại Ni-xơ được áp dụng để phân loại về hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu. Ở Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ đã sử dụng Bảng phân loại Nice trong hoạt động đăng ký nhãn hiệu trong thời gian dài.

Như vậy, từ ngày 01/01/2020, nếu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp bổ sung phí phân loại theo quy định.

 Nguồn:http://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/thong-bao-ve-viec-thong-nhat-ap-dung-bang-phan-loai-hang-hoa-dich-vu-ni-xo-phien-ban-11-2020

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless

Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0946 636 525

Tel.  024.3557.5599                       Fax. 024 3943 4479

Email:  nhanhieu@ageless.vn  

poup_ageless_vi

X