Bà Phạm Ngọc Thúy

Trưởng ban Nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Giáo dục

Chuyên ngành Sở hữu trí tuệ, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn  – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh nghiệm

Bà Thúy bắt đầu công việc liên quan đến SHTT của mình bằng việc thực tập tại Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự và sau đó là nhân viên chính thức tại Công ty Cổ phần Quang Minh. Hiện nay, Bà Thúy là Trưởng ban Nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam. Bà Thúy chuyên sâu trong các vấn đề về khiếu nại, Phản đối, Hủy bỏ và Thực thi quyền SHTT cho nhiều tập đoàn đa quốc gia cũng như giám sát các hoạt động của Bộ phận. Kiến thức sâu rộng về nhãn hiệu của Bà đảm bảo tỷ lệ thành công rất cao trong việc xử lý các công việc của khách hàng

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Thành Viên

Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN VIPA)