Giáo dục

Học Viện tư pháp Hà Nội

Học Viện ngoại giao Việt Nam

Kinh nghiệm

Trước khi gia nhập Công ty Luật SHTT Trường Xuân, Bà Bích đã từng thực tập tại Phòng Pháp chế của Công ty Cổ phần Viễn thông Vietnamobile và sau đó là Công ty Luật T&G LLC. Tính đến nay, Bà Bích đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn hiệu tại Việt Nam (đặc biệt là khiếu nại, Phản đối, Hủy bỏ, Thực thi quyền SHTT). Bà Bích là người đóng góp hàng năm cho cuộc khảo sát của Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) về việc Hủy bỏ Nhãn hiệu, Thông lệ và Thủ tục Quốc tế.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Thành viên

Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)