Hỏi đáp

Thưa luật sư công ty tôi đã thay đổi đăng ký kinh doanh (đổi tên và địa chỉ), vậy chúng tôi có phải sửa trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không? và có phải nộp lệ phí hay không?

Trong trường Quý Công ty đã có sự thay đổi về tên và địa chỉ hiện tại so với ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, để đảm bảo quyền lợi, Quý Công ty cần chủ động thực hiện thủ tục sửa đổi tên, địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và phải nộp phí, lệ phí. Thủ tục này được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 

Khi tiến hành thủ tục sửa đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Quý công ty cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 

- 02 tờ khai yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

- Tài liệu chứng minh việc thay đổi địa chỉ: Cụ thể, đối với trường hợp của Quý công ty thì cần cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ cũ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực ghi nhận điạ chỉ mới.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp Quý Công ty ủy quyền cho tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp)

 

Nếu bạn có điều gì chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 024 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

Xem thêm
Thưa luật sư, Công ty của tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho “bánh kẹo” và vẫn đang còn hiệu lực bảo hộ. Nhãn hiệu của chúng tôi bao gồm logo và tên riêng của công ty. Mới đây chúng tôi phát hiện một đơn vị khác cũng được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm bánh kẹo với nhãn hiệu có phần logo giống với logo của chúng tôi nhưng tên riêng thì khác nhau. Vậy chúng tôi có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của đơn vị kia hay không?

- Theo quy định của pháp luật, một Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực trong thời hiệu năm năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

 

- Theo thông tin Quý Công ty cung cấp, nhãn hiệu của Quý công ty và đơn vị khác có phần Logo tương tự nhau, cùng đăng ký cho sản phẩm bánh kẹo nhưng đơn vị nộp sau vẫn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

- Nếu còn thời hiệu 5 năm kể từ ngày đơn vị nộp sau được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có Logo tương tự với Quý Công ty, Quý công ty có thể nộp hồ sơ lên Cục sở hữu trí tuệ để yêu cầu hủy bỏ một phần hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này, cụ thể là phần logo tương tự với logo đang được bảo hộ của Quý công ty với lý do là Phần Logo này đã không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

Nếu bạn có điều gì chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 024 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

Xem thêm
Thời hiệu để hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ là bao lâu?

- Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ;

 

- Riêng đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

 

Nếu bạn có điều gì chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 024 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

Xem thêm
Thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thế nào?

- Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với điều kiện phải nộp phí và lệ phí. Hồ sơ được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:

 

+ Tờ khai đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

+ Công văn giải trình lý do đề nghị hủy bỏ (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan khác.

+ Phí và lệ phí.

 

-  Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và ý kiến của các bên liên quan, Cục Sở hữu trí tuệ quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

Nếu bạn có điều gì chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 024 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

Xem thêm
Khi nào một Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực?

Một Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

 

- Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký nhãn hiệu và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu;

 

- Đối tượng đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

 

Ngoài ra, một giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cũng có thể bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

 

Nếu bạn có điều gì chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 024 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

Xem thêm
Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thế nào?

- Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và phải nộp phí và lệ phí. Hồ sơ được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:

 

+ Tờ khai đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

+ Công văn phân tích, lập luận cho đề nghị chấm dứt hiệu lực (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt hiệu lực) và các tài liệu liên quan khác.

+ Phí và lệ phí.

 

- Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và ý kiến của các bên liên quan, Cục Sở hữu trí tuệ quyết định chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực.

 

Nếu bạn có điều gì chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 024 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

Xem thêm
Khi nào một Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực?

Quyền đối với Nhãn hiệu là loại tài sản trí tuệ được xác lập trên cơ sở đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Văn bằng bảo hộ, cụ thể là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

Mặc dù vậy, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực khi rơi vào một trong các trường hợp sau:

 

> Chủ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định;

> Chủ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tuyên bố từ bỏ quyền đối với nhãn hiệu; Trong trường hợp này, Cục Sở hữu trí tuệ quyết định chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu kể từ ngày nhận được tuyên bố của chủ nhãn hiệu.

> Chủ của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

> Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

 

Nếu bạn có điều gì chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless
Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0946 636 525
Tel. 024 3557 5599 / Fax. 024 3943 4479
Email: nhanhieu@ageless.vn

Xem thêm
Khi soạn thảo Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp cần lưu ý gì?

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đó theo một hợp đồng khác (hợp đồng cơ sở).

 

Về nguyên tắc, các nội dung trong Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp có thể chi tiết hóa nhưng không được vượt quá hay mở rộng so với các nội dung tương ứng trong Hợp đồng cơ sở, chẳng hạn như:

 

- Thời hạn chuyển giao trong Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp có thể ngắn hơn hoặc bằng Hợp đồng cơ sở nhưng không được vượt quá;

- Phạm vi lãnh thổ chuyển giao trong Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thứ cấp có thể hẹp hơn hoặc bằng với phạm vi được quy định trong Hợp đồng cơ sở.

Xem thêm