Xử lý xâm phạm kiểu dáng công nghiệp “Thanh nhôm định hình”

Trong khái niệm hàng giả tại Việt Nam không có qui định về “hàng giả về kiểu dáng công nghiệp” mà chỉ có hàng giả về nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, v.v. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều hàng hóa đạo nhái, xâm phạm kiểu dáng công nghiệp nhưng những hàng hóa này chỉ bị xem là hàng hóa xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) do đó chỉ có thể bị xử lý theo các quy định của Luật SHTT với các chế tài nhẹ hơn so với tội làm hàng giả được quy định trong Luật Hình sự (mức phạt tiền tối đa cho hành vi xâm phạm quyền SHTT là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức).

Theo Điều 126 của Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp:

1. Sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;

2. Sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định.

Một khách hàng của chúng tôi – Công ty TNHH Cơ Kim Khí Quang Minh (một đơn vị có tiếng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm cửa lưới chống muỗi) gần đây đã phát hiện một đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sử dụng trái phép, xâm phạm kiểu dáng công nghiệp “Thanh nhôm định hình” đang được bảo hộ của mình để sản xuất các sản phẩm tương tự. Sau khi nhận được thông tin do khách hàng cung cấp, Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân đã ngay lập tức tiến hành thu thập các mẫu vật, chứng cứ và chuẩn bị các giấy tờ tài liệu cần thiết để yêu cầu Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam giám định đánh giá hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp. Không ngoài dự đoán, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ đã kết luận mẫu vật “Thanh nhôm định hình” nêu trên là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ của Công ty TNHH Cơ Kim Khí Quang Minh.

kiểu dáng công nghiệp

“Xâm phạm kiểu dáng công nghiệp “Thanh nhôm định hình”

Theo Kết luận Giám định của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ cũng như kết quả điều tra về cơ sở kinh doanh, kho hàng và kênh phân phối của của đối tượng xâm phạm, chúng tôi đã chính thức yêu cầu Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) xem xét và xử lý hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp. Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 14 đã tiến hành kiểm tại cơ sở kinh doanh cũng như kho hàng của đối tượng xâm phạm và đã phát hiện một số lượng lớn sản phẩm xâm phạm kiểu dáng công nghiệp “Thanh nhôm định hình” của Công ty TNHH Cơ Kim Khí Quang Minh. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng đã không có lập luận phản bác và đã chấp nhận ký vào biên bản vi phạm. Sau đó, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả sau:

Hình thức xử phạt chính:

– Phạt tiền (Áp dụng Khoản 1 Điều 2, Điểm (a) Khoản 1 và Khoản 5 & Điểm (d) Khoản 13 Điều 11 của Nghị định 99 /2013/NĐ-CP của Chính phủ).

Hình thức xử phạt bổ sung:

– Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 02 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực (Khoản 16 Điều 11 của Nghị định 99 /2013/NĐ-CP của Chính phủ);

– Buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm (Điểm (b) Khoản 17 Điều 11 Nghị định 99 /2013/NĐ-CP của Chính phủ).

Ở Việt Nam, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt là xâm phạm kiểu dáng công nghiệp bằng các biện pháp hành chính được xem là phổ biến hơn so với các biện pháp dân sự xét về thời gian, chi phí và thủ tục nhưng cũng mang lại những hiệu quả nhất định. Từ trường hợp cụ thể này, khi đưa một sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp cần xem xét đăng ký tất cả các yếu tố sở hữu trí tuệ có trong sản phẩm và có thể bảo hộ điển hình như là nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp để thực hiện các biện pháp hành chính một cách hiệu quả nhất khi sản phẩm bị xâm phạm.

poup_ageless_vi

X