Điểm mới khi đăng ký nhãn hiệu hình – Áp dụng Bảng phân loại Quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (phiên bản 8)

Bên cạnh Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa và dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu, còn tồn tại Thỏa ước Vienne về phân loại Quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu. Khi đăng ký nhãn hiệu có chứa phần hình cần phải có sự phân loại cho yếu tố hình đó. Điều này sẽ giúp việc tra cứu và thẩm định khả năng bảo hộ nhãn hiệu được chính xác, dễ dàng và thuận lợi hơn.

đăng ký nhãn hiệu

Thỏa ước Vienne về Phân loại Quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu được ký kết ngày 12 tháng 6 năm 1973 tại Hội nghị ngoại giao Vienne. Thỏa ước đã thiết lập một hệ thống phân loại các yếu tố hình của nhãn hiệu (Bảng phân loại Vienne) phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu. Bảng phân loại Vienne tạo thành một hệ thống có thứ bậc, xuất phát từ cái chung đến cái cụ thể, khi chia tất cả các yếu tố hình thành các lớp, các nhóm và các phân nhóm. Phiên bản 7 của Bảng phân loại gồm có: 29 lớp; 145 nhóm; 806 phân nhóm chính và 903 phân nhóm phụ.

Ở Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ đã sử dụng Bảng phân loại Vienne trong hoạt động đăng ký nhãn hiệu nhằm phân loại yếu tố hình trong thời gian dài. Đến nay, Bảng phân loại Vienne đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và phiên bản hiện đang được áp dụng là phiên bản 7. 

Theo Thông báo số 3391/TB-SHTT ngày 19/4/2018, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ chính thức áp dụng Bảng phân loại Quốc tế Vienne về các yếu tố hình của nhãn hiệu phiên bản 8 để phân loại các yếu tố hình của đơn đăng ký nhãn hiệu. Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, Cục Sở hữu trí tuệ đã dịch Bản tiếng Việt của Bảng phân loại Vienne phiên bản 8 từ bản tiếng Anh do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại Quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu phiên bản 8 có thể tải về tại đây.

Bảng phân loại Vienne có ý nghĩa rất lớn  cho việc phân loại nhãn hiệu hình phục vụ cho hoạt động tra cứu nhãn hiệu, xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Nhờ hệ thống phân loại khoa học, các dấu hiệu hình được sử dụng đăng ký nhãn hiệu có thể dễ dàng được phân loại, và sau đó thông qua tra cứu sẽ có thể phát hiện và đánh giá về những nhãn hiệu trùng hay tương tự làm cơ sở cho việc thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu.

© Bản quyền thuộc về Công ty Luật SHTT Trường Xuân (Ageless)

Công ty Luật Sở hữu trí tuệ Trường Xuân – Ageless

Tổ chức hàng đầu Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu, Bản quyền, Sáng chế Kiểu dáng công nghiệp, xử lý xâm phạm…

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa C, Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0946 636 525

Tel.  024.3557.5599                       Fax. 024 3943 4479

Email:  nhanhieu@ageless.vn

poup_ageless_vi

X